• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по МСОПНО

Тодор Ангелов Ненов - Председател
Карамфилка Апостолова Апостолова - зам.-председател
Виолета Маркова Илиева - член
Илияна Благоева Гъбева - член
Юлиян Станков Станков - член
Делян Иванов Иванов - член
Георги Дражев Атанасов - член
 

Синдикирай