• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по КТВЧД

Руслан Димитров Карагьозов  - председател
Станка Василева Рускова-Кирязова - зам.-председател
София Стратиева Иванова  - член
Георги Николов Вдовичин  - член
Илияна Благоева Гъбева  - член
Карамфилка Апостолова Апостолова - член
Бенчо Георгиев Бенчев - член

Синдикирай