• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по ОН

Виолета Маркова Илиева - председател
Панайот Василев Жечков - зам.-председател
Роза Арсова Желева - член
Георги Николов Вдовичин - член
Здравко Сталев Сталев  - член
Васил Петров Джелебов - член
Станка Василева Рускова-Кирязова - член

Синдикирай