• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по ЗСД

Д-р Антонио Христов Душепеев   - председател
Чанко Миндов Мирчев - зам.-председател
Панайот Василев Жечков   - член
Руслан Димитров Карагьозов   - член
Роза Арсова Желева    - член
Чанко Миндов Мирчев    - член
Шерафет Асан Мехмед    - член
 

Синдикирай