• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по СМД

Калчо Станков Белов  - председател
Евгений Николов Мосинов - зам.-председател
Антон Пенев Берданков - член
Бойчо Стоянов Георгиев - член
Николай Иванов Иванов - член
Йордан Георгиев Георгиев - член
Георги Василев Манев  - член

Синдикирай