• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №38 от дата 22.07.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 22.07.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 23.07.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Файлове и ресурси: 

Синдикирай