• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по ОССП

Живко Димитров Димитров  - председател
Димчо Грудев Грудев  - зам.-председател
Георги Стоилов Чавдаров     - член
Георги Пенчев Кузманов      - член
Галя Стоянова Василева  - член
Ваня Георгиева Чечева     - член
Бенчо Георгиев Бенчев    - член

Синдикирай