• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по ОРСБД

Костантин Йорданов Луков - председател
Васил Петров Джелебов  - зам.-председател
Георги Стоилов Чавдаров  - член
Димитринка Буланова-Митрева - член
Калчо Станков Белов    - член
Константин Живков Бачийски  - член
Ангел Димитров Божидаров - член

Синдикирай