• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №50 от дата 08.04.2015 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.2 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 08.04.2015 година  (сряда) от 10:00 часа, с продължение на 09.04.2015 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

  1. ОбС 08-00-3121 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, на основание заповед№719/06.04.2015 г., относно: Свикване на извънредна сесия и вземане на решение за определяне на пазарните оценки за предоставяне под наем на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване, по землища на територията на Община Бургас

Синдикирай