• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Протоколи от конкурс „Обществен посредник на територията на Община Бургас” на основание Решение по т.11 от Протокол №52/13.09.2011 г., чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

Файлове и ресурси: 

Синдикирай