• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Костантин Йорданов Луков - Председател
Георги Стоилов Чавдаров - Зам. Председател
Шерафет Асан Мехмед - член
Евгений Николов Мосинов - член
Бойчо Стоянов Георгиев - член
Калчо Станков Белов - член
Християн Радев Митев - член

Синдикирай