Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

Актуализация на Бюджет 2012 г. - Оттеглена

Ноем.
09

Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
Относно: Актуализация на Бюджет 2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Ноември

Ноем.
05

Крайният срок за входиране на докладни записки е 09.11.2012 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 27.11.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №14 от дата 30.10.2012 година

Окт.
22

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 30.10.2012 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 01.11.2012 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай