Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Април

Март
28

Крайният срок за входиране на докладни записки е 06.04.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 27.03.2012 г. вторник/ от 10:00 часа, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”

Март
19

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 27.03.2012 година /вторник/ от 10:00 часа, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Март

Февр.
27

Крайният срок за входиране на докладни записки е 09.03.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Февр.
16

Проектът е публикуван на интернет страниците на Община Бургас и Общинския съвет Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения и мнения по публикувания проект, които могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 17.02.2012г. на следните адреси: letenteatar_bs@abv.bg и council@burgas.bg.

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за установявяне на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Ян.
19

Проектът е публикуван на интернет страниците на Община Бургас и Общинския съвет Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения и мнения по публикувания проект, които могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от 20.01.2012 г. на следните адреси: secretar@burgas.bg и council@burgas.bg

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай