Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №11 от дата 26.06.2012 г.

Юни
18

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 26.06.2012 година  /вторник/ от 10:00 часа, с продължение на 28.06.2012 година /четвъртък/ при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за Дневен ред

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Юли

Юни
15

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 24.07.2012 г.
Крайният срок за входиране на докладни записки е 06.07.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Юни

Юни
04

Крайният срок за входиране на докладни записки е 08.06.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №10 от дата 29.05.2012 г.

Май
19

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 29.05.2012 година  /вторник/ от 10:00 часа, с продължение на 31.05.2012 година /четвъртък/ при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление за обществен посредник

Май
16

Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.19 от Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.,  чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай