Търг с явно наддаване

офис, ж.к."Изгрев", бл. 53, гр. Бургас

КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. в залата на Община Бургас от 17ч. за продажбата на нежилищен имот: офис, ж.к. "Изгрев", бл. 53, между вх. 8 и 9, гр. Бургас, ЗП 61,45 кв.м., с начална тръжна цена 54 800 лв., стъпка на наддаване 550 лв., депозит за участие в размер на 5 480 лв. Тръжната документация и предложенията за участие в публичния търг се получава/подават  в офиса на КППЧП в срок до 26.06.2015г. включително.

 

Категория: 

Синдикирай