• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Декларация по чл.12 т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Кмет на Община Бургас Димитър Николов Николов

Синдикирай