• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Декларации по чл.12 т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на кметове на кметства в Община Бургас

Синдикирай