Последно съдържание

Публикувано: 4 Ноем. 2011 - 14:42
Изменен и допълнен с решение на Общински съвет Бургас по т. 17, Протокол № 13 от 23. 10 2008г
Категория: Архив на нормативни актове | Видяно: 1,130 пъти
Публикувано: 4 Ноем. 2011 - 12:08
Приета с решение на Общински съвет - Бургас по т.4, Протокол № 38 от 20.07.2006 г.
Категория: Действащи нормативни актове | Видяно: 1,033 пъти
Публикувано: 4 Ноем. 2011 - 11:22
  ПРОЕКТ за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС     ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ     ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1. Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на Общинс...
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 801 пъти
Публикувано: 4 Ноем. 2011 - 09:48
На 28 октомври 2011 година (петък), град Бургас, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, със Заповед № РД-09-81/25.10.2011 година, свика в заседателната зала на Областна администрация от 10:00 часа ПЪРВОТО ЗАСЕДАН...
Категория: Дневен ред, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 766 пъти
Публикувано: 1 Ноем. 2011 - 22:14
На 28 октомври 2011 година (петък), град Бургас, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, със Заповед № РД-09-81/25.10.2011 година, свика в заседателната зала на Областна администрация от 10:00 часа ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ...
Категория: Новини | Видяно: 1,322 пъти

Страници

Синдикирай