• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на Комисия по приватизация и публично-частно партньорство

  Панайот Василев Жечков - председател
  Чанко Миндов Мирчев - зам.председател
  Бойчо Стоянов Георгиев – член
  Галя Стоянова Василева - член
  Виолета Маркова Илиева – член
  Калчо Станков Белов - член
  Карамфилка Апостолова Апостолова - член
  Станка Василева Рускова-Кирязова – член
  Георги Петров Янев  - член
  Златина Ламбова Георгиева - член
  Мария Стоева Митева - член

Синдикирай