Публичен регистър на Комисия по приватизация и публично-частно партньорство

Раздел "Б" - Обособени части

Раздел "Д" - Договори подлежащи на следприватизационен контрол, сключени след влизането в сила на ЗПСК

Синдикирай