Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Февруари - актуален

Ян.
10

Крайният срок за входиране на докладни записки е 03.02.2012 г.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Февруари - отменен

Дек.
28

Крайният срок за входиране на докладни записки е 27.01.2012 г.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Януари

Дек.
28

Крайният срок за входиране на докладни записки е 13.01.2012 г.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за размера на таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Бургас

Дек.
22

Моля, проектът, ведно с мотивите за промените, да бъде обявен на интернет страницата на Общински съвет - Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения, и своевременното им отразяване, преди входиране на наредбата за обсъждане в постоянните комисии.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 22.12.2011 г.

Дек.
14

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 22.12.2011 година /четвъртък/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас,  при следния проект за дневен ред:

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай