Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

Обявление за обществен посредник

Дек.
14

Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.11 от Протокол №52/13.09.2011 г.,  чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии

Дек.
08

Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.12.2011 г. 

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община-Бургас

Дек.
07

Проектът, ведно с мотивите за промените, са обявени на интернет страницата на Общински съвет - Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения, и своевременното им отразяване, преди входиране на наредбата за обсъждане в постоянните комисии.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

Дек.
07

Проектът, ведно с мотивите за промените, са обявени на интернет страницата на Общински съвет - Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения, и своевременното им отразяване, преди входиране на наредбата за обсъждане в постоянните комисии.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Тържествено заседание на Общински съвет – Бургас

Дек.
05

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Тържественото заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе в заседателната зала на Община Бургас на 06 декември 2011 г. от 09.00 ч.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай