Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

Дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 29.11.2011 г.

Ноем.
21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 29.11.2011 година /вторник/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии

Ноем.
21

Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.12.2011 г. 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии

Ноем.
15

Постоянните комисии ще заседават всяка предпоследна седмица  преди заседанието на ОбС - Бургас. Дните и часовете на заседанията се запазват в тази последователност всеки месец.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 11.11.2011 г.

Ноем.
05

На основание чл.23, ал.4, т.1от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 11.11.2011 година /петък/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас,  при следния проект за Дневен ред

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Ноем.
05
Избраната на първото заседание на ОС-Бургас временна комисия изработи и прие единодушно проект на Правилник  за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, който ще бъде обсъден и приет на второто заседание на общинския съвет, насрочено за 11.11.2011 г.

 

Публикувано от: Димитринка Кост... чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай