Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. Август 2014 г.

Юли
15

Крайният срок за входиране на докладни записки е 25.07.2014 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 12.08.2014 г.
----------------------------------------

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Юли 2014 г.

Юни
23

Крайният срок за входиране на докладни записки е 04.07.2014 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 22.07.2014 г.
----------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №37 от дата 24.06.2014 година

Юни
16

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 24.06.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 25.06.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

О Б Я В Л Е Н И Е

Юни
11

Проведе се второто заседание на комисията за избор на обществен посредник на Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление

Юни
04

О Б Я В Л Е Н И Е

На 03.06.2014 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас и в съответствие с решение по точка 18 от Протокол № 32 от 28.01.2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай