Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

О Б Я В Л Е Н И Е за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

Септ.
30

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Бургас обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Бургас (утвърдена обща численост от 90 съдебни заседатели) и Районен съд – Бургас (утвърдена обща численост от 180 съдебни заседатели).

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Продава се - Офис, ул."Сан Стефано" № 86

Септ.
09

наименование на обекта: Офис, ж.к."Братя Миладинови", ул."Сан Стефано" № 86, мансарден етаж, ЗП 61,45кв.м. Начална тръжна цена 78 900лв., стъпка на наддаване 790лв, депозит 7 890лв

 

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. Септември 2014 г.

Авг.
26

Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.09.2014 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 30.09.2014 г.
----------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №39 от дата 12.08.2014 година

Авг.
04

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 12.08.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 13.08.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление

Юли
29

На основание на чл.44, ал.1, т.т.5;7; от ЗМСМА и във връзка с чл. 44 на Наредбата за условията и реда за приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас Ви каним  да присъствате на обществено обсъждане за представяне на сборен отчет за периода 01.01.2013 до 31.12.2013 година.

Общественото обсъждане ще се проведе на 06.08.2014година от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай