Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

О Б Я В Л Е Н И Е

Дек.
22

О Б Я В Л Е Н И Е

На 18.12.2014 г., от 15:00 часа, в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас и в съответствие с решение по точка 6 от Протокол № 39/12.08.2014 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. януари 2015 г.

Дек.
15

Крайният срок за входиране на докладни записки е 09.01.2015 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 27.01.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Уведомление № 08 - 00 2720 / 12. 12.2014 г.

Дек.
12

Препис-извлечение от решение по Протокол от Общо събрание на съдиите от Апелативен съд - Бургас на избраните съдебни заседатели за Окръжен съд - Бургас.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №45 от дата 16.12.2014 година

Дек.
08

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 16.12.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 17.12.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Обявление за обществен посредник

Дек.
01

ОБЯВЛЕНИЕ

          Общински съвет - Бургас на основание Решение по т. 6 от Протокол №39/12.08.2014 г., в сила от 27.08.2014 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №43 от дата 25.11.2014 година

Ноем.
17

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.11.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.11.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: zh.gospodinova чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай