Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

Търг с явно наддаване

Февр.
05

на 12.02.2015г. КППЧП обявява търгове с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:  1) Двуетажна масивна сграда на ул.Стефан Стамболов № 122, ж.к.Братя Миладинови, гр.Бургас, с начална тръжна цена 432 000лв. 2) Едноетажна сграда с изба, ул.Христо Ботев № 29, в УПИ VIII, кв.124, целият с площ от 169 кв.м., гр.Бургас, с начална тръжна цена 169 000 лв.; 3) Офис, ул.Сан Стефано № 86, ж.к.Братя Миладинови, гр.Бургас, с начална тръжна цена 78 900 лв.

Допълнителна информация на тел. 056/840 664

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

Търг с явно наддаване

Ян.
27

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БУРГАС
         

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №47 от дата 27.01.2015 година

Ян.
19

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.01.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.01.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. февруари 2015 г.

Ян.
16

Крайният срок за входиране на докладни записки е 30.01.2015 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 17.02.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №46 от дата 29.12.2014 година

Дек.
23

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.2 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.12.2014 година  (понеделник) от 11:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай