Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №54 от дата 21.07.2015 година

Юли
13

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.07.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 22.07.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м.юли 2015 г.

Юни
22

Крайният срок за входиране на докладни записки е 03.07.2015 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 21.07.2015 г

--------------------------------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Търг с явно наддаване

Юни
18
офис, ж.к."Изгрев", бл. 53, гр. Бургас

КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. в залата на Община Бургас от 17ч. за продажбата на нежилищен имот: офис, ж.к. "Изгрев", бл. 53, между вх. 8 и 9, гр. Бургас, ЗП 61,45 кв.м., с начална тръжна цена 54 800 лв., стъпка на наддаване 550 лв., депозит за участие в размер на 5 480 лв. Тръжната документация и предложенията за участие в публичния търг се получава/подават  в офиса на КППЧП в срок до 26.06.2015г. включително.

 

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

Търг с явно наддаване

Юни
18
Ателие, ж.к."Бр. Миладинови", ул."Сан Стефано" 86, гр. Бургас

КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. от 17ч. в залата на Община Бургас за продажбата на нежилищен имот: Ателие, ж.к."Бр. Миладинови", ул."Сан Стефано" 86, гр. Бургас, ЗП 60,28 кв.м., с начална тръжна цена 78 900 лв., стъпка на наддаване 790 лв., депозит за участие в размер на 7 890 лв. Тръжната документация и предложенията за участие в публичния търг се подават в офиса на КППЧП в срок до 26.06.2015г. включително.

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

Търг с явно наддаване

Юни
18
Ателие "К", ПЗ "Победа", гр. Бургас

КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. от 17ч. в залата на Община Бургас за продажбата на нежилищен имот: ателие "К" на ет.3 в сграда в УПИ Х, кв.5 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас, ЗП 27,01 кв.м., с начална тръжна цена 25 500 лв., стъпка на наддаване 260 лв., депозит за участие в размер на 2 550 лв. Закупуване на тръжната документация и подаване на предложения за участие в публичния търг - в офиса на КППЧП в срок до 26.06.2015г. включително.

Публикувано от: Мария Митева чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №53 от дата 23.06.2015 година

Юни
15

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 23.06.2015 година  (вторник), от 9:00 часа, с продължение на 24.06.2015 година (сряда), при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай