Последно съдържание

Публикувано: 21 Май 2015 - 14:23
  метод за приватизация публичен търг с явно наддаване наименование на обекта Павилион-търговски обект адрес гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул."Г. Дълбошки" площ 44,50 кв.м. номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на обнародване в...
Категория: Раздел "Б" - Обособени части | Видяно: 193 пъти
Публикувано: 21 Май 2015 - 14:13
На 22.05.2015 г. от 13:00 часа, в Заседателната зала на Община Бургас на ул. "Александровска" №26, ще се проведе заседание на Временната комисия за провеждане на преговори с "Петрол Холдинг" АД, като акционер в ПСФК "Черноморец - Бургас" АД.
Категория: Новини | Видяно: 343 пъти
Публикувано: 20 Май 2015 - 10:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и провинция Куанг Нин, Виетнам
Категория: Докладни записки | Видяно: 250 пъти
Публикувано: 19 Май 2015 - 14:52
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "култура и образование", относно: Именуване на алея в Приморски парк "Алея на българската храброст"
Категория: Входящи писма | Видяно: 251 пъти
Публикувано: 19 Май 2015 - 14:50
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "култура и образование", относно: Именуване на улици, въз основа влезлия в сила нов регулационен план на с. Маринка
Категория: Входящи писма | Видяно: 243 пъти
Публикувано: 19 Май 2015 - 13:56
Крайният срок за входиране на докладни записки е 05.06.2015 г.Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 23.06.2015 г --------------------------------------------------------------------------------------Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на а...
Категория: Новини | Видяно: 532 пъти
Публикувано: 19 Май 2015 - 12:09
Уведомление от д-р Илка Баева - управител на "ДКЦ II - Бургас" ЕООД, относно: Изпълнение решение на Общински съвет - Бургас по т. 15 от дневния ред на Протокол 39/12.08.2014 г., допълнено с решение по т. 35 от дневния ред на Протокол 42/28.10.2014 г.
Категория: Входящи писма | Видяно: 286 пъти
Публикувано: 19 Май 2015 - 12:08
Заявление от Милчо Добрев - председател на НС на ЕС, вх.IV, к-с "Славейков", относно: Незаконосъобразни административно правни действия
Категория: Входящи писма | Видяно: 307 пъти
Публикувано: 18 Май 2015 - 12:04
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.05.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.05.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала,...
Категория: Дневен ред, Новини, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 1,629 пъти
Публикувано: 14 Май 2015 - 13:21
Становище от д-р Галин Петров Белев - управител на "Медицински център III - Бургас" ЕООД, относно: Обединение на "Медицински център III - Бургас" ЕООД с МБАЛ "Бургасмед" ЕООД в името на подобряване на медицинските услуги в Община Бургас и целия черноморски район
Категория: Входящи писма | Видяно: 293 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 15:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 358 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 14:55
Подписка с искане от  живущите на ул. "Странджа планина" №1, относно: Разрешаване на проблема с паркоместата от "Синята зона"
Категория: Входящи писма | Видяно: 293 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 14:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 182,81/650 кв.м. идеални части - частна общинска собственост  в  поземлен имот с идентификатор 07079.610.22 по КККР нагр.Бургас, целият с площ 650 кв.м.
Категория: Докладни записки | Видяно: 365 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 14:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХI-136а в кв. 13  по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 304 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 14:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот - частна общинска собственост, находящ се Районен център, ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас в полза на Министерство на вътрешните работи за изграждане на сграда на РУ "Полиция" към ОД на МВР - Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 348 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 14:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ ХVІІІ-52, кв. 3 по плана на с. Братово, Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 291 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 13:45
от Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на зона за свободно пуснати кучета
Категория: Докладни записки | Видяно: 360 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 13:43
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на Иван Иванов, Христо Велев, Мария Димитрова и Деница Симова  за участията им на Европейско първенство по канадска борба в гр. София , България /01.06-07.06.2015 г./ и  на Стел...
Категория: Докладни записки | Видяно: 360 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 13:41
от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Възстановяване на извършени разходи от "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, съгласно Решение на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство
Категория: Докладни записки | Видяно: 384 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 13:40
от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Увеличаване на капитала на дружеството
Категория: Докладни записки | Видяно: 333 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 09:24
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Категория: Докладни записки | Видяно: 378 пъти
Публикувано: 12 Май 2015 - 09:22
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2014 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 390 пъти
Публикувано: 11 Май 2015 - 16:25
от Йордан Георгиев - общински съветник, относно: Преместване на паметника на Начо Иванов от двора на Търговска гимназия в градинката до гимназията
Категория: Докладни записки | Видяно: 344 пъти
Публикувано: 11 Май 2015 - 12:09
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 11.05.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат д...
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 460 пъти
Публикувано: 11 Май 2015 - 12:03
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 432 пъти
Публикувано: 11 Май 2015 - 09:55
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно:  Избор на членове в състава ма комисиите за провеждане на конкурсна процедура за възлагане управлението на лечебни заведения на територията на община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 326 пъти
Публикувано: 11 Май 2015 - 09:30
Питане от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Приходите от "Синя зона" за периода от януари 2014 г. до април 2015 г.
Категория: Входящи писма | Видяно: 325 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 17:05
от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Гл...
Категория: Докладни записки | Видяно: 402 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 17:03
от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Проект за преобразуване на парка на ж.к. "Славейков" в развлекателен туристически обект "Парк Европа"
Категория: Докладни записки | Видяно: 477 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 16:49
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 380 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 16:47
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 409 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 16:43
от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 373 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 16:42
от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 362 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 16:25
от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Увеличаване на капитала на дружеството с размера на неговото задължение по изплащане на остатъка от допълнителната парична вноска по чл. 134 от ТЗ към Община Бургас на стойност 370 хил. лв.
Категория: Докладни записки | Видяно: 269 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 16:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
Категория: Докладни записки | Видяно: 322 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 16:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на електропровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на 2 бр. кабелни линии 20кV от...
Категория: Докладни записки | Видяно: 348 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 16:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка до имот пл.№000029, землище с.Твърдица и предварително съгласие за промяна предназначението на част от имоти пл.№ 000030 и 000116 в землището на с.Твърдица, в общ размер на 0,155 дка, с на...
Категория: Докладни записки | Видяно: 337 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 15:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отпускане на финансови средства на отбора по лека атлетика (девойки) от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ за участие в Световните ученически спортни игри в Китай през месец юни 2015 г. и на вокална форм...
Категория: Докладни записки | Видяно: 311 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 14:18
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 423 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 14:16
от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас и организиране на мерки против неправилното паркиране върху тротоари в гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 414 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 13:39
от общински съветници от групата на БСП, относно: Избор на временна комисия за изработване на проект за Наредба за реда за провеждане на обществени обсъждания в Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 370 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 13:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 379 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 12:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІІ-260 в кв.40 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост
Категория: Докладни записки | Видяно: 383 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 12:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ-625 в кв.58 по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината
Категория: Докладни записки | Видяно: 313 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 11:06
Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №51 / 28.04.2015 г.
Категория: Архив на нормативни актове | Видяно: 631 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 10:57
Приета с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.9, Протокол №51 от 28.04.2015 г.
Категория: Действащи нормативни актове | Видяно: 867 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 10:53
Приета с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.8, Протокол №51 от 28.04.2015 г.
Категория: Архив на нормативни актове | Видяно: 569 пъти
Публикувано: 8 Май 2015 - 10:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на УПИ І-705, УПИ ІІ-705 и УПИ ІІІ-705 в масив 507, м.“Мочура“, образувани от неурегулиран поземлен имот (ПИ) №507705 по КВС на землище кв.Банево, гр.Бургас, местност „Мочура“ („Герена“) по одобрен ПУП-ПРЗ.
Категория: Докладни записки | Видяно: 369 пъти
Публикувано: 7 Май 2015 - 15:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства на отбор по лека атлетика (девойки) от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ - Бургас за участие в Световните ученически спортни игри в Китай през юни 2015 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 263 пъти
Публикувано: 7 Май 2015 - 14:30
от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас...
Категория: Докладни записки | Видяно: 356 пъти

Страници

Синдикирай